Ontstaan van de ViPs

Ter ondersteuning van het onderwijs en aansluitend bij het noodzakelijke inzicht in de theorie en het gespreksmodel die zijn beschreven in de hoofdstukken 1-5 van het boek Psychologische gespreksvoering, zijn de ViPs van deze site ontwikkeld. Deze sluiten aan bij de gespreksvaardigheden die in hoofdstuk 6 en 7 worden behandeld. Het materiaal bestaat uit videomateriaal, observatieopdrachten en oefeningen. Het bestaat uit twee onderdelen.

 

ViP 1 Basisvaardigheden (bij hoofdstuk 6)

In een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Open Universiteit Nederland is het Zelfinstructieprogramma Gespreksvaardigheidstraining (GEVAT) (Schönrock-Adema, 2002) ontwikkeld. Met GEVAT kunnen studenten individueel of in kleine groepjes, na bestudering van de desbetreffende gespreksvaardigheden in hoofdstuk 6, gedeeltelijk zonder begeleiding van de docent, oefenen met de toepassing van die vaardigheden. Dit programma is door het Instituut voor Psychologie van de  Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de Faculteit Psychologie van de Open Universiteit Nederland geactualiseerd.

 

ViP 2 Nuancerende vaardigheden (bij hoofdstuk 7)

In een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Open Universiteit Nederland en de Universiteit Twente is in het door de Stichting SURF gefinancierde project Vaardigheden in Psychodiagnostiek (VIPs) het interactieve programma Geavanceerde communicatieve vaardigheden ontwikkeld over de nuancerende vaardigheden die zijn beschreven in hoofdstuk 7.

 

De ViPs bij dit boek sluiten aan bij een serie andere ViPs die van belang zijn voor psychodiagnostiek. Deze staan beschreven in het boekje Vaardigheden in psychodiagnostiek (Van der Molen, Schmidt, De Jong, Osseweijer & Oostrom, 2011); zie ook www.vaardighedeninpsychodiagnostiek.nl.

 

 

Schönrock-Adema, J. (2002). De ontwikkeling en evaluatie van een zelfinstructieprogramma voor een training in basisgespreksvaardigheden. Dissertatie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Bestel het boek

Bestel het boek met daarin de activatiecode voor de licentie van de online omgeving in de webshop.