Over het studentvolgsysteem

Het studentvolgsysteem is een eenvoudig hulpmiddel om de vorderingen van uw studenten te volgen. U kunt via eenvoudige overzichten snel zien wie er gebruikmaakt van de cursus en hoe dat gebeurt.

 

Onder één voorwaarde

Uw studenten moeten uw docentcode koppelen aan hun eigen account. Anders weet het systeem niet welke studenten u wilt zien. Daarom is het dus het belangrijk dat uw studenten weten wat uw code is en dat zij die code opgeven bij hun account. Meer over de code en het aanvragen ervan vindt u op de pagina Docentcode.

 

Wat ziet u?

U ziet eerst een progressieoverzicht van de studenten die uw docentcode hebben ingevoerd bij hun account. In dit overzicht staat welk percentage van alle oefeningen de student heeft gemaakt. Zo krijgt u een globale indruk van de voortgang door de hele cursus.
Tevens is het mogelijk om alle resultaten van een student te wissen, zodat alle oefeningen opnieuw gemaakt kunnen worden. Met het aantal pogingen (kolom Poging) wordt duidelijk of de resultaten een keer gewist zijn.

 

Wilt u meer details?

Dat kan via de link Gedetailleerd overzicht. Dan ziet u per ViP hoe uw studenten het onderdeel hebben geoefend.

De antwoorden per vraag kunt u bekijken door met de muis over het antwoordvlakje te gaan. Dan verschijnt het antwoord in een klein venster. Zo krijgt u een gedetailleerder in beeld van hoe uw studenten met de oefeningen omgaan.

 

Resultaten per ViP verwijderen

Als een student een ViP opnieuw wil oefenen dan kan dat alleen als u zijn/haar resultaten bij die betreffende ViP verwijdert met de knop Wissen.

 

Excel-sheet met vorderingen

U kunt de vorderingen ook in Excel downloaden. Dat overzicht ziet er ongeveer hetzelfde uit. U ziet de studenten en hun resultaten. Alleen de mouse-over werkt niet bij het vraagnummer, u kunt de antwoordinhoud er dus niet bij opvragen.

 

Studenten verwijderen uit overzicht

Als studenten klaar zijn met de cursus, of als u ze niet meer wilt zien in uw overzicht, dan kunt u ze verwijderen met de archiveerfunctie. Daarmee worden ze alleen uit uw overzicht verwijderd. Hun resultaten blijven behouden. U kunt de student altijd weer toevoegen aan uw overzicht.